Välkommen till Bergåsa - ett HVB-hem för flickor

På Bergåsa arbetar vi för att flickorna under placeringstiden skall utveckla färdigheter och strategier för att kunna återgå till ett boende i familj alternativt till ett eget boende. Behandlingsarbetet syftar till att ge de placerade flickorna en ny start i livet och förutsättningar att bryta destruktiva levnadssätt och familjemönster.

ÅRETS VÅRDGIVARE 2105!

Bergåsa HVB fick Svenska Vårds utmärkelse som Årets Vårdgivare vid Vårdgalan i Stockholm i november:
"Bergåsa lyckas väl i balansen mellan att vara professionell behandlingsenhet och ett hem med stort hjärta".

Läs om Bergåsa HVB i Hallandsposten!

http://hallandsposten.se/nyheter/hylte/1.4447856-familjara-bergasa-kan-ta-priset-i-dag

http://hallandsposten.se/nyheter/hylte/1.4454302-bergasa-utsags-till-arets-vardgivare

Aktuellt

Oanmäld tillsyn på Bergåsa HVB i december!
2016-01-28 
Bergåsa HVB har just nu ledig plats!