Välkommen till Bergåsa - HVB och familjehem 

På Bergåsa arbetar vi för att flickorna under placeringstiden skall utveckla färdigheter och strategier för att kunna återgå till ett boende i familj alternativt till ett eget boende. Behandlingsarbetet syftar till att ge de placerade flickorna en ny start i livet och förutsättningar att bryta destruktiva levnadssätt och familjemönster.

"Bergåsa lyckas väl i balansen mellan att vara professionell behandlingsenhet och ett hem med stort hjärta"


Bergåsa HVB erbjuder konsultstöd till familjehem 

Genom konsultstöd till familjehem ges möjlighet till kvalificerad familjehemsvård med uppbackning och stöd dygnet runtAktuellt

2020-03-16
Bergåsa har ledig plats!
Bergåsa HVB söker familjehem