Välkommen till Bergåsa - ett HVB-hem för flickor

På Bergåsa arbetar vi för att flickorna under placeringstiden skall utveckla färdigheter och strategier för att kunna återgå till ett boende i familj alternativt till ett eget boende. Behandlingsarbetet syftar till att ge de placerade flickorna en ny start i livet och förutsättningar att bryta destruktiva levnadssätt och familjemönster.

ÅRETS VÅRDGIVARE 2015!

Bergåsa HVB fick Svenska Vårds utmärkelse som Årets Vårdgivare:
"Bergåsa lyckas väl i balansen mellan att vara professionell behandlingsenhet och ett hem med stort hjärta".


Aktuellt

2019-10-25
Bergåsa har ledig plats!
Välkommen med förfrågningar till föreståndare Theresia Regnander, tfn 0345-311 38.