Behandling

På Bergåsa erbjuds en hemlik boendemiljö med strävan att skapa en trygg och stabil tillvaro för flickorna med en hög grad av omhändertagande. Varje flickas individuella behov av stöd och skydd beaktas varsamt och utformar behandlingens inriktning. Flickornas behov och utveckling uppmärksammas ständigt och behandlingens innehåll revideras kontinuerligt.

På Bergåsa värnar vi om att det dagliga omsorgsarbetet med flickorna håller hög kvalitet. En vardaglig struktur med skola, fritidssysselsättning, bra kosthållning och en trevlig gemenskap är centrala delar i behandlingen. Flickorna som bor på Bergåsa skall ges skydd och trygghet i en så hemlik miljö som möjligt.Vardagsrummet