Behandling

Metod

På Bergåsa HVB bedrivs behandlingen utifrån en helhetssyn och den teoretiska utgångspunkten är därför eklektisk med referenser inom olika psykologiska teoribildningar. Den teoretiska utgångspunkten är psykodynamisk utifrån utvecklingspsykologi, anknytningsteori och teorier om identitetsutveckling. Metoderna är omvårdande, miljöterapeutiska, kognitiva och psykodynamiska i en integrativ strävan. Vi arbetar med kontaktmannaskap, strukturerade samtal, emotionellt stöd, positiv förstärkning och lågaffektivt bemötande m m. 

www.psykologiguiden.se

 

Behandlingspersonalen har regelbundet extern handledning av handledare med pedagogisk utbildning och kunskap om lågaffektivt bemötande.

 

Samarbetet med barn- och ungdomspsykiatrin sker i hög utsträckning.