Metod

På Bergåsa HVB bedrivs behandlingen utifrån en helhetssyn och den teoretiska utgångspunkten är därför eklektisk med referenser inom olika psykologiska teoribildningar. Den teoretiska utgångspunkten är psykodynamisk utifrån utvecklingspsykologi, anknytningsteori och teorier om identitetsutveckling. Metoderna är omvårdande, miljöterapeutiska, kognitiva och psykodynamiska i en integrativ strävan. Vi arbetar med strukturerade samtal, måendedagbok, livslinjer och nätverkskartor. 

www.psykologiguiden.se

 

Behandlingspersonalen har regelbundet extern handledning  med leg psykolog/psykoterapeut Steg II KBT Camilla O´Keeffe.

 

Vid behov och när det bedöms lämpligt remitteras till Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Halmstad.