Utsluss och eftervård

Om en flicka som bott på Bergåsa behöver träna sig ytterligare för att klara att bo i en egen lägenhet har Bergåsa två träningslägenheter i nära anslutning till huvudbyggnaden. I början får flickorna mycket stöd av personal och successivt får de ta mer och mer eget ansvar.

När en flicka flyttar från Bergåsa erbjuds eftervård, utformad efter önskemål och behov. Ett särskilt avtal upprättas.

Träningslägenhet