Vårt arbetssätt

De första veckorna på Bergåsa arbetar vi för att flickan ska bli hemmastadd, lära känna miljön och personalen. Varje flicka får en kontaktperson som särskilt ser till hennes behov och har kontakt med anhöriga. En inventering görs av önskemål för skolgång, fritidssysselsättning och eventuell extern behandlingskontakt, t ex BUP.

Bergåsa arbetar utifrån ett familjeperspektiv och om möjligt är föräldrar involverade i behandlingen. Vi strävar efter tät kontakt med anhöriga genom besök och telefonsamtal. Om anhöriga har långt att åka finns övernattningsmöjlighet vid besök. Ofta åker flickorna hem regelbundet över helger och skollov.

Tillsammans med socialtjänsten, flickan och föräldrar hålls en första behandlingskonferens för att utforma riktlinjer för behandlingen. Både kortsiktiga och mer långsiktiga mål med placeringen utformas. Var sjätte vecka hålls ett nytt möte för att utvärdera och planera framåt. Minst var sjätte månad lämnas en skriftlig periodsammanfattning till socialtjänsten.

I vardagen på Bergåsa tränar flickorna praktiska göromål och social samvaro. Vi lagar mat, äter tillsammans och umgås. Ibland sker aktiviteter utanför Bergåsa, t ex bio, restaurangbesök eller annat. Flickorna ansvarar för sina rum, som städas en dag i veckan. Veckan har en tydlig struktur som hjälper flickorna att veta vad som kommer att hända och vad som förväntas av dem. Rutiner och regler är viktiga för att skapa en trygg och respektfull miljö. Varje vecka hålls personalkonferens med metodhandledning och uppföljning av varje flickas aktuella situation.

Flickorna uppmuntras att utöva något fritidsintresse. Att se till varje flickas intresse och talang är en viktig del av behandlingen utifrån positiva och meningsfulla aktiviteter, träning i socialt samspel och möjlighet att knyta goda sociala kontakter. Vi kan t ex erbjuda ridning på ridskola, grupp- och styrketräning på gym, simning, körsång och musiklektioner. Närmiljön erbjuder naturupplevelser t ex promenader, fisketurer och bad.


Cirkus Olympia har sitt stall i närheten.