Frågor & svar

Frågor & svar

 • Varför bor det bara flickor på Bergåsa?
 • För att flickorna ska få lugn och ro, slippa att tänka på hur man ska vara och se ut, som en slags frizon.
 • Får man ha djur på Bergåsa?
 • Helst vill vi inte att man har med sig något djur till Bergåsa. En flicka som bodde i träningslägenhet hade sin
 • kanin med sig. 
 •  
 • Hur länge bor man på Bergåsa?
 • Det är olika, vissa har bott länge, ungefär tre år. Några bor här kortare tid, kanske ett halvt år. Oftast bor man på Bergåsa omkring ett till ett och ett halvt år.

 • Får jag träffa kompisar?
 • Ja, men det ska planeras och personalen ska veta vem man träffar och kanske ha pratat med föräldrarna.

 • Får min pojkvän sova över?
 • Nej, varken pojkvänner eller kompisar får vara på Bergåsa. De får man träffa hemma hos dem, i skolan eller ute. Ibland kan man låna träningslägenheten om en kompis hälsar på. Det ska vara lugnt för de som bor på Bergåsa så där är bara flickorna som bor och personalen, inga andra.

 • Får man åka hem till sin familj?
 • Ja, nästan alltid åker man hem, vanligast är att man åker varannan helg och extra på skollov. Det är socialtjänsten, Bergåsa och föräldrarna som tillsammans bestämmer när hemresorna sker. I början när man kommer till Bergåsa är det bra att stanna några veckor innan man åker hem för att lära känna alla och bli van vid miljön.

 • Kan man ta körkort när man bor på Bergåsa?
 • Några flickor har övningskört med personal och det finns böcker för att plugga körkortsteorin. De har samtidigt gått på körskola i Halmstad.

 

 • Om Du har fler frågor får Du gärna ringa till oss på tfn 0345 - 311 37.