Skola

Skola

Ofta har flickorna som bor på Bergåsa negativa erfarenheter från skolan, ibland har de inlärningssvårigheter eller svårt att koncentrera sig. För varje flicka görs en bedömning av vilken skolform som är lämplig. Därefter introduceras flickan i lämplig takt och med det stöd av personal hon är i behov av.

Bergåsa HVB har ett mycket gott samarbete med Resursskolan Lotsen i Falkenberg där flickor i högstadieålder har möjlighet till extra stöd i en lärartät, lugn och trygg miljö med få andra elever. Flickor med flerårig skolvägran och besvärliga skolsituationer har med framgång lyckats tillägna sig både kunskaper, betyg och självförtroende i Lotsens lärartäta och trygga miljö. Därutöver samarbetas med Söderskolan utanför Falkenberg eller Örnaskolan i Hyltebruk beroende på varje flickas förmåga och kunskapsnivå.


För gymnasiestudier finns ett brett utbud av program i Halmstad och Falkenberg. Gott samarbete finns med t ex Drottning Blanka gymnasieskola. Lärcentrums individuella program i Hyltebruk erbjuder undervisning i både teoretisk och praktisk form, så även Klaragymnasiet i Halmstad. När teoretiska studier inte är aktuellt kan praktik anordnas. 

 

Bergåsa har alltid ett nära samarbete med skolan eller praktikplatsen.


Bergåsa anlitar Studie- och yrkesvägledare för vägledning inför ansökan till gymnasiet.