Skola

Skola


Bergåsa lägger stor vikt vid att de placerade flickornas skolgång ska fungera och resultera i uppnådda kunskapsmål och betyg. Ofta har flickorna som bor på Bergåsa negativa erfarenheter från skolan och kunskapsluckor efter frånvaro. Ibland har de inlärningssvårigheter eller svårt att koncentrera sig. För varje flicka görs en bedömning av vilken skolform som är lämplig. Därefter introduceras flickan i lämplig takt och med det stöd av personal hon är i behov av.


Bergåsa HVB har ett gott samarbete med skolor i kommunen. Bergåsa HVB till hör geografiskt Söderskolan i Heberg som är en lantligt belägen, mindre skola. Därutöver finns särskilda undervisningsgrupper för flickor med behov av hög grad av individuell anpassning i lärartät miljö, både på grundskole- och gymnasienivå. 


https://kommun.falkenberg.se/skola.4.638b0c7f16192341dec9747c.html


För gymnasiestudier finns ett brett utbud av program i Halmstad och Falkenberg. När teoretiska studier inte är aktuellt kan praktik ordnas. 

 

Bergåsa har alltid ett nära samarbete med skolan eller praktikplatsen.