Utredning

Vid behov kan Bergåsa erbjuda utredning utifrån specificerade frågeställningar. Neuropsykologisk kompetens finns men vid behov anlitas neuropsykiatrisk, medicinsk och specialpedagogisk kompetens externt.