Behandling

Inskrivning

Inskrivning - förfrågan sker direkt till föreståndare Theresia Regnander, tfn 0345-311 38, theresia.regnander@bergasahvb.se.

 

Arbetet inför inskrivning är viktig och har betydelse för hur väl Bergåsa och flickan lyckas. Genom att träffa flickan på hemmaplan, tillsammans med socialtjänst och om möjligt föräldrar, ökar förutsättningarna för att göra en bra matchningsbedömning, att avgöra hur väl Bergåsa passar för flickan. Därefter rekommenderas att flickan, om möjligt även föräldrarna, gör ett studiebesök på Bergåsa.