Verksamhet

Målgrupp

På Bergåsa tar vi emot flickor i åldrarna 13-21 år som placeras enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller enligt Lagen om vård av unga (LVU) på uppdrag av socialtjänsten. Flickorna kan vara omhändertagna både utifrån eget beteende men även med anledning av brister i hemmiljön. Problematiken varierar och ofta har flickorna svårigheter inom flera områden, t ex psykiatrisk och neuropsykiatrisk problematik, familjerelaterade problem och självdestruktivitet. Ibland har flickorna varit utsatta för övergrepp och är traumatiserade. Bergåsa har framgångsrikt behandlat flickor med självskadebeteende. Barn- och ungdomspsykiatrin liksom enheter för insatser med stöd av LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) har ibland varit medplacerande. Bergåsa tar inte emot flickor vars huvudproblem är missbruk och/eller kriminalitet.