Verksamhet

Personal

På Bergåsa finns en stabil, trygg och erfaren personalgrupp där samtliga har mångårig erfarenhet av att arbeta på HVB-hem. Föreståndaren är leg psykolog och socionom med erfarenhet av arbete inom socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri och institutionsvård. Kompetensen i personalgruppen hög och utbildningsbakgrunden varierande, minst 75 % har högskoleutbildning. Personalgruppen utgörs huvudsakligen av kvinnor. Behandlingspersonalen arbetar dygnsvis enligt schema.

Personalen erbjuds kontinuerlig handledning via externt anlitad legitimerad psykolog med kompetens inom KBT och DBT.

Vid behov anlitas medicinsk, neuropsykiatrisk eller specialpedagogisk expertis externt.