Personal

Personal

På Bergåsa är nästan all personal högskoleutbildad, t ex socionom, beteendevetare och lärare. All personal har arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet. Föreståndaren är leg psykolog och socionom med erfarenhet av arbete inom socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri och institutionsvård. Personalgruppen utgörs huvudsakligen av kvinnor. Behandlingspersonalen arbetar dygnsvis enligt schema. Det är två personal i tjänst på natten. 
Personalen erbjuds kontinuerlig extern handledning av handledare med pedagogisk kompetens och särskild kunskap om lågaffektivt bemötande. 

Vid behov anlitas medicinsk, neuropsykiatrisk eller specialpedagogisk expertis externt.