Skriv till oss

 Namn*: Telefon*: Epostadress*: Meddelande:

Kontaktuppgifter

Bergåsa HVB
Stationsgatan 13
311 64 Vessigebro
tfn 0345-311 37 

Enhetschef HVB
Lotta Kjellgren 
tfn 0345-311 37
charlotte.kjellgren@bergasahvb.se

Enhetschef Familjehem
Roger Nilsson
tfn 070-768 56 55
roger.nilsson@bergasahvb.se

Föreståndare
Theresia Regnander
tfn 0345-311 38
theresia.regnander@bergasahvb.se